Tài Liệu và Biểu Mẫu (Documents/Forms)

Đồng phục học sinh – School Uniform

 1. Áo Polo trắng được cung cấp
 2. Quần đen (không quần bó)
 3. Áo khoác màu đen
 4. Một ba lô sẽ được cung cấp
 1. White Polo
 2. Black Pants (no tights)
 3. Jacket in black
 4. A backpack will be provided

Cung cấp trường học – School Supply

 1. 3 bút chì mài
 2. Cục gôm
 3. 1 bút đen, xanh và đỏ
 4. bút đánh dấu
 5. cái kéo
 6. keo dán
 7. bút chì màu, bút sáp màu
 1. 3 sharped pencils
 2. Eraser
 3. 1 black, blue, and red pen
 4. highlighter
 5. scissor
 6. glue stick
 7. color pencils, crayons

XIN LƯU Ý!

XIN QUÝ THẦY CÔ NHẮC CÁC EM. ĐỪNG VIẾT TRONG SÁCH GIÁO LÝ VÌ CUỐI NĂM SẼ THU LẠI SÁCH CỦA CÁC EM CÙNG SÁCH QUÝ THẦY CÔ. CHÚNG TA SẼ ĐỂ LẠI CHO NHỮNG NĂM KẾ TIẾP.
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN THẬT NHIỀU XIN CHÚA MẸ LA VANG CHÚC PHÚC VÀ BAN MÔN AN LÀNH CHO MỖI NGƯỜI CHÚNG CON CHÚNG CON CỐ GẮNG TRỪ TOÀN BỘ PHẬN CỦA MỖI TỪNG NGƯỜI ĐỂ LÀM CHO SÁNG DANH CHÚA VÀ MẸ LA VANG, AMEN.