Thông Tin Lớp Học (Class Info)

Chương trình sinh hoạt chủ nhật.

8:00 – 8:50 amLớp Giáo Lý
8:50 – 9:05 amThời gian nghỉ giải lao
9:05 – 9:45 amLớp Việt Ngữ
10:00 – 11:00 Thánh Lễ Chúa Nhật
 • A – LỚP PK4 & K : Chị Thiên Hương và Vi
 • C – LỚP 1: Anh Thảo và Thái
 • F – LỚP DỰ BỊ RƯỚC LỄ & RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU:
  • Thầy Sử và Cô Xuân Nguyễn
 • B – LỚP 4 & 5: Phương Anh Lê & Chị Trang
 • E – LỚP 6 & 7: Anh Thiện Nguyễn & Nguyệt Lê
 • G – LỚP 8 & 9: Thầy Phi Long & Anh Tân
 • D – LỚP 10 & 11: DỰ BỊ THÊM SỨC & THÊM SỨC:
  • Thầy Khởi
 1. Tòa nhà – Building
 2. Tòa nhà – Building
 3. Địa điểm đón con – Pick-up location

Ban Giáo Lý và Việt Ngữ