Hoạt Cảnh Noel (Christmas Scene)

(358) DIỄN NGUYỆN GIÁNG SINH 2020 OFFICIAL – Thỉnh Viện Dòng Đa Minh Thánh Tâm – YouTube

Các học viên được phân công sẽ tham gia các buổi tập huấn tại nhà chị Nguyệt.


12/24/2022 Saturday 7:15 pm tại nhà thờ
12/15/2022 Thursday 7:30 pm – 8:30 pm tại nhà thờ
12/9/2022 Friday 7:30 pm – 8:30 pm
12/04/2022 Sunday 7:00 pm – 8:00 pm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *